Företagsverksamheter utvecklas ständigt
och bra administrativt stöd är viktigt.

Webb system

Sedan internet kom att bli ett alltmer använt media, har det även vuxit med avseende på att köra olika applikationer på. Från början användes det mest till att byta information mellan användare och då via mail och att skicka filer samt via hemsidor. På senare tid har allt fler system tillkommit där man numera bokar resor, köper och säljer varor på. Denna typ av lösningar blivit allt mer vanliga och system som endast fanns på lokala nätverk flyttar mer och mer ut på webben.

  • Läs mer...
  • Traditionella system

    Programvaror för enanvändare har varit vanliga ända sedan persondatorer kom att användas. Vanliga program för detta är ordbehandling kalkyl och t.ex. cad-program. För dessa program kan visserligen informationen sparas i ett nätverk och delas av flera men gemensamt är att endast en person åt gången arbetar med informationen de skapar. Till denna grupp hör även system som körs på företags nätverk dör informationen lagras centralt i någon typ av databas.

  • Läs mer...
  • Intressanta system

    Några exempel på system som har inneburit stor förbättring för både företag och kund är de webbshoppar som de senaste åren blivit allt vanligar. Även system för bokning av resor har ökat möjligheterna för resanden att själv söka och jämföra olika alternativ.

  • Läs mer...